Hvordan fungerer luftgeværer?

Luftgeværer fungerer, som navnet også antyder, på baggrund af luft. Alle luftvåben fungerer ved hjælp af lufttryk, som er det, der skaber fremdrift for haglet. Lufttrykket opstår, idet luften i geværet komprimeres ved ladning. Når luftgeværet så affyres, udvides luften, og netop her skabes der så stor kraft, at haglet skydes afsted med høj hastighed. Luftgeværerne lades enten ved at løbet knækkes eller ved benyttelse af en ladestang, hvis den har det, og haglet indsættes så manuelt i våbnet. Efter at våbnet er ladet med haglet sættes løbet eller ladestangen tilbage, så luftgeværet er klar til affyring. Selvom alle luftgeværer fungerer på baggrund af lufttryk, så er der flere forskellige slags, herhvor mekanikken ligeledes fungerer forskelligt. Der findes luftgeværer med fjederkammer, luftgeværer med gasstempel og PCP (Pre-Charged Pneumatic) luftgeværer, og du skal vælge helt ud fra din egen subjektive holdning og præference. Herudover findes luftgeværer også i flere kalibre, ofte findes kalibrene 4,5 mm, 5,5 mm og 6,35 mm.

Luftgeværer med fjederkammer er den helt klassiske, gamle type, som mange ofte vil associere ordet luftgevær med. Denne type er den foretrukne blandt mange mennesker, og det har været brugt i mange år. I denne type skal fjederen i fjederkammeret spændes, når løbet eller ladestangen knækkes inden det lades med hagl. Når skuddet affyres frigøres den spændte fjeder, og den komprimerede luft i fjederkammeret frigøres også, så haglet affyres. Særligt for luftgeværer med fjederkammer er, at brugeren af våbnet vil opleve rekyl, ligesom hvis det var en riffel. Nogle foretrækker dette, mens andre helst vil undgå rekyl.

Luftgeværer med gasstempel fungerer langt hen ad vejen på samme måde som luftgeværet med fjederkammer, idet de begge er luftvåben. Dog er gasstempel luftgeværet en nyere type, og flere og flere får denne type som deres fortrukne. I dette gevær komprimeres luften i kammeret, allerede idet det lades, og herefter er det klar til affyring, hvor luften igen udvides. Luftgeværet fås også både med et løb, som skal knækkes ved ladning, samt med et fast løb og ladestang.

PCP (Pre-Charged Pneumatic) luftgeværet er også en nyere type, og bliver ligeledes mere og mere populært blandt forbrugerne. Denne slags luftgevær adskiller sig mere fra de to første, særligt idet der skal bruges enten en håndpumpe eller en dykkerflaske til at få luft ind i våbnets cylinder. Inde i cylinderen komprimeres luften så til ca. 200 bar, og for hvert skud med luftgeværet falder dette tryk, indtil der igen skal fyldes luft på. Dog er det vigtigt ikke at lade cylinderen tømmes helt for luft inden den fyldes igen, da det kan være skadeligt for våbnet. I stedet skal der fyldes luft på igen, når trykket er omkring 100 bar. Da PCP luftgeværet fyldes med luft ved hjælp af enten en dykkerflaske eller en håndpumpe er det vigtigt, at du køber sådan en, hvis du køber våbnet. Særligt for PCP luftgeværet er, at der – i modsætning til eksempelvis fjeder luftgeværet – ikke opleves rekyl ved affyring. Dette er grunden til, at nogle vælger PCP frem for en anden type.

Udover forskellen på de tre slags luftgeværer er det vigtigt at beslutte, hvilken kaliber ens luftgevær skal have. Valget kan stå mellem kaliber 4,5 mm, 5,5 mm og 6,35 mm, men der er forskellige regler for køb af dem. Luftgeværer på mere end 4,5 mm kræver nemlig et jagttegn, hvorimod et med kaliber 4,5 mm kan købes og bruges af alle, som er fyldt 18 år. Du kan læse nærmere om forskellen på luftgeværernes kaliber her på hjemmesiden.

Annonce:

Billigste luftgeværer